Personální systémy

Pro potřebu komunikace jednoho či výjimečně několika málo aktivních účastníků jsou tu v oblasti videokonferencepersonální systémy, které jsou buď v digitálním videotelefonu, softwaru do PC či se jedná o takzvané desktopové videokonferenční systémy či videokonferenční zařízení pro připojení přes USB. Tato zařízení jsou vybavena jednoduchou kamerou a jako zobrazovací zařízení jim slouží monitor počítače, zvuk je zajištěn pomocí mikrofonu a reproduktorů, zvukové karty či speciálního hlasitého telefonního přístroje. Je také možné připojit některou z externích periferií, ale maximální počet je pouze jeden přídavný video vstup. Osobní počítač povolí jednoduchou integraci se softwarovým vybavením pro sdílení dat. Je tedy možné otevřít stejný dokument pro všechny účastníky a pracovat na něm tak pomocí videokonference.

Přídavné periferie

Jako přídavné periferie je možné využívat například PTZ kamery, dokumentové kamery, DVD rekordér či projektor pro obraz, dále pak externí zvukovou aparaturu pro audio a také sdílení souborů a aplikací či elektronickou a interaktivní tabuli pro data.